Daklozen Opvang

We hoeven soms niet ver over de grens te kijken om mensen te kunnen helpen. Ondanks de grote welvaart in Nederland zijn er nog altijd mensen die buiten de maatschappij vallen, mensen zonder dak boven hun hoofd.

En ook al kiezen sommige mensen hier bewust zelf voor, ook deze mensen hebben uw hulp soms hard nodig. Een duwtje in de goede richting, steun op moeilijke momenten, een warme maaltijd en bij vorst een warm bed.

Desire & Give trekt zich dit menselijk leed zo dicht bij huis ook aan en wil deze mensen een hart onder de riem steken. Daarom spant Desire & Give zich in om te zorgen dat deze mensen die hulp nodig hebben deze hulp ook krijgen.

Helpt u ons mee?

Dierenambulance

Soms vergeten we dat er in Nederland nog veel dierenleed is en een van de partijen die zich inspant om deze dieren te helpen is De Dierenambulance.

Ze verlenen eerste hulp aan gewonde en zieke dieren en het vervoeren deze naar dierenartsen of kliniek. Aangezien de Dierenambulance een stichting is hebben ze net als Desire & Give geen winstoogmerk en zijn ze net als wij afhankelijk van donateurs en sponsors.

Graag steunen we ze in hun goede werk en doneren we geld wat we ophalen met de lezingen, workshops en concerten die we organiseren.

Mocht u geld willen doneren dan kunt u dat bij ons doen maar ook op de website van De Dierenambulance zelf natuurlijk!

Help de dieren een handje en steun de dierenambulance met ons!