Paard als Spiegel

Desire & Give startte in juni 2015 een nieuw project ‘Paard als Spiegel’.
Dit project is voor kinderen, in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar, die van kleins af beschadigd zijn door onveilige situaties in en om het huis binnen Nederland.

Het gaat ons zeer aan het hart. Als organisatie Desire & Give willen wij daar graag iets aan doen.
Met behulp van dit systeem, Paard als Spiegel, komen zij weer in hun Kracht en resulteert in leiding nemen over zichzelf.
Het is geen cursus paardrijles.
Wilt u deze kinderen helpen?

Onze passie
De kinderen zijn in hun zelfvertrouwen dusdanig geknakt als gevolg van onveilige situaties, waardoor ze vaak lijden in stilte.
Onze passie is om deze kinderen de mogelijkheid te bieden om tot een transformatie te komen naar het herontdekken van hun unieke zelfvertrouwen.

Hoe doen we dat?
Er zijn bedrijven die hun medewerkers de mogelijkheid bieden hun leiderschapscapaciteiten via ‘Paard als Spiegel’ toe te passen in het dagelijks leven en op het werk. Dit systeem geldt ook voor jongeren die wij willen ondersteunen.
Via ‘Paard als Spiegel’, Coaching en Gemeentelijke instanties kunnen wij deze kinderen ten dienst zijn door hen deze unieke kans aan te bieden. De Stichting Desire & Give kan hierbij bemiddelen door de kosten van dit project op zich te nemen.

Selectie Deelnemers
De jongeren worden geselecteerd op advies van Jeugdzorg bij gemeenten en/of plaatselijke huisartsen die op de hoogte zijn van de situatie van het kind. Ook zijn er vaak financiële problemen van ouders met instanties mee gemoeid. Door onze contacten met de juiste mensen kunnen wij hier alert op inspringen.

Paarden, natuurlijke therapeuten
Het zijn prachtige, sterke dieren die hun gevoelens duidelijk laten zien. Een paard reageert op ieder mens verschillend en daarmee laat het ons duidelijk zien hoe wij ons gedragen. Zonder oordeel helpt een paard ons disfunctionele gedrag te spiegelen zodat wij ons ervan bewust worden en het kunnen corrigeren. Dit gaat op een heel natuurlijke manier. Een paard laat ons alleen zien hoe wij vooruit kunnen komen met betrekking tot ons zelfvertrouwen, grenzen stellen en zelfacceptatie. Ook het ontwikkelen van een natuurlijke manier van leiderschap door het kind kan zo een positief gevolg zijn van dit project.

Toekomst
De toekomst van de samenleving ligt in de handen van onze kinderen, laten wij ze helpen.
Geef ze een kans om zich te ontplooien waardoor ze in staat zijn de wereld te transformeren in een wereld van saamhorigheid.

Met wie werken we samen?

Heel Kind Coaching met paarden, geleid door Brenda Stekelenburg, kinder- en gezinscoach. In de stal ‘De Vrijhoeve’, aan de rand van Hazerswoude-Dorp, staan de paarden en pony’s waarmee ze werkt. Klik hier voor meer informatie over het werk van Brenda.

Helpt u ons?
Wilt u ook meedoen en uw financiële steentje bijdragen voor het heel worden van onze jongeren die deze hulp heel goed kunnen gebruiken. Stort dan uw bijdrage op:
IBAN: NL10 INGB 0004 4605 79 t.n.v. Desire & Give te Voorhout
Onder vermelding van ‘Paard als Spiegel’.

De Kledingbank

Naast de Voedselbank steunt Desire & Give ook de Kledingbank. Doordat veel mensen hun gebruikte kleding afstaan aan landen buiten Nederland is er een tekort aan goede tweede-hands kleding in ons land zelf. We spannen ons daarom in om de lokale kledingbanken te voorzien van goede gebruikte kleding om de mensen dicht bij huis ook te helpen zich functioneel te kleden.

Desire & Give steunt de kledingbanken financieel en zamelt ook kleding voor ze in.

Neem contact met ons op als u ons hierbij wilt helpen!

De Voedselbank

Een van de goede doelen gesteund door Desire & Give is de Voedselbank. Door de stijgende lasten en de economische neergang heeft de voedselbank het tegenwoordig drukker dan ooit. Er zijn zeer veel mensen die beneden de armoede grens leven en geen geld hebben om eten te kopen. Sommigen zijn zover in de schulden geraakt dat zij het eerst bezuinigen op hun dagelijkse voedselvoorziening.

De Voedselbank probeert deze mensen in nood te helpen door middel van voedselpakketten. Dat voedsel wordt gedoneerd door supermarkten, bakkers, particulieren en stichtingen als Desire & Give.

Hoogvliet Donatie

Wij hebben er echter voor gekozen deze hulp niet te bieden door geld door te sturen, wij kiezen in plaats daarvan voor praktische hulp. Wij kopen iedere week in overleg een paar honderd stuks van een voedingsprodukt en schenken deze aan de Voedselbank. Zowel verse producten zoals melk, brood, boter en groenten, maar ook houdbare spullen, zoals blikken met bonen, potten pastasaus, macaroni.

Helpt u ons ook? Wilt u een donatie doen of zich aanmelden als donateur van voedsel neem dan contact met ons op!